+47 22 58 06 80 post@systad.no

Innleie/Samarbeid

Vi samarbeider med andre firmaer om tilbud og gjennomføring av større oppdrag. Vi har etablert flere faste samarbeidsforbindelser med både små og store firmaer. Fredrik Edling fra Edling Consulting AS og Morten Ledang fra ML Prosjekt AS er innleid i langtidsavtaler. Vi har også formalisert samarbeid med WSP, Jefferson Wells og Consult1. Kontakt oss om du/dere også er interessert i et samarbeid.