+47 22 58 06 80 post@systad.no

Byggeledelse

Vi tilbyr prosjekteringsledelse og byggeledelse med arbeidsoppgaver og myndighet etter nærmere avklaring med oppdragsgiver. Byggeledelse kan utføres med grunnlag i NS8403 og prosjekteringsledelse med grunnlag i NS8401/02.

Vi har erfaring med prosjekteringsledelse og byggeledelse fra følgende typer anlegg:

– VA-anlegg
– Kabelanlegg
– Fjernvarmeanlegg
– Veianlegg
– Jernbane
– Parker og plasser
– Opprydding av grunnforurensninger
– Riving av bygg og anlegg

Vi arbeider normalt med kontrakter basert på kontraktsstandard NS8405, NS8406 eller NS8407 og tekniske bestemmelser basert på NS3420 eller Vegvesenets prosesskode og Håndbok 018.

Vi har fokus på HMS, framdrift, økonomi og kvalitet til beste for oppdragsgiver.