+47 22 58 06 80 post@systad.no

Prosjektledelse

Vi tilbyr prosjektledelse av anleggsprosjekter etter myndighet og rutiner avklart med oppdragsgiver. Våre tjenester strekker seg fra tidlig planfase av prosjektet til avsluttet garantiperiode. Hovedtyngden av arbeidet er normalt i prosjekterings- og gjennomføringsfasen. Vi legger vekt på god dialog med oppdragsgiver underveis i prosjektet.

Vi tilbyr også enkeltoppgaver etter nærmere behov og avtale, som for eksempel bistand til planlegging av kontraktsstrategier, budsjettering, tekniske og økonomiske vurderinger, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, evaluering av tilbud, gjennomgang av tegninger og beskrivelser fra konsulenter, oppfølging av enkeltkontrakter og bistand ved sluttoppgjør med entreprenører.

Vi tilbyr avlastning eller spisskompetanse, avhengig av hvilke ressurser den enkelte oppdragsgiver selv har og hva det ønskes bistand til.

Vi utfører våre tjenester i egne lokaler på Ullevål stadion eller i oppdragsgivers lokaler, avhengig av type prosjekt og ønske fra oppdragsgiver.

Vi har solid kompetanse innen regelverket for offentlige anskaffelser og kontraktsstandarder som benyttes i bransjen. Vi har også god erfaring i å sette oss inn i og bruke ulike oppdragsgiveres systemer og maler, herunder også bruk av ulike prosjekt-, kontrakts- og økonomioppfølgingsverktøy (ISY, Agresso, mv.) og ulike prosjekthotell (eRoom, Interaxo, Bim2Share).