+47 22 58 06 80 post@systad.no

Prosjektledelse

Vi tilbyr prosjektledelse av anleggsprosjekter etter myndighet avklart med oppdragsgiver. Vi jobber fra tidlig planfase av prosjektet til avsluttet garantiperiode. Hovedtyngden av arbeidet er normalt oppfølging av prosjekteringsfirmaer og entreprenører. Vi legger vekt på gode rapporteringsrutiner og god dialog med oppdragsgiver underveis i prosjektet.

Vi tilbyr også enkeltoppgaver etter nærmere behov og avtale, som for eksempel bistand til planlegging av kontraktsstrategier, budsjettering, tekniske og økonomiske vurderinger, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, evaluering av tilbud, gjennomgang av tegninger og beskrivelser fra konsulenter, oppfølging av enkeltkontrakter og bistand ved sluttoppgjør med entreprenører.

Vi tilbyr avlastning eller spisskompetanse, avhengig av hvilke ressurser den enkelte oppdragsgiver selv har og hva det ønskes bistand til.

Vi utfører våre tjenester i egne lokaler på Ullevål stadion eller i oppdragsgivers lokaler, avhengig av type prosjekt og ønske fra oppdragsgiver.

Vi har kompetanse innen regelverket for offentlige anskaffelser og kontraktsstandarder som benyttes i bransjen.Vi har også maler og systemer for gjennomføring av anbudskonkurranser og oppfølging av kontrakter, for bruk dersom oppdragsgiver ikke har egne maler og systemer som skal brukes. 

Vi har god erfaring med bruk av ulike prosjekt-, kontrakts- og økonomioppfølgingsverktøy våre oppdragsgivere benytter (ISY, Agresso, mv.). Vi har også god erfaring med ulike prosjekthotell-løsninger – og bruker web-hotellet Interaxo internt.