+47 22 58 06 80 post@systad.no

Ledige stillinger

SIVILINGENIØRER/INGENIØRER TIL PROSJEKT-/BYGGELEDELSE

Systad Prosjekt AS tilbyr prosjekt- og byggeledertjenester i alle typer anleggsprosjekter med fokus på prosjekter med miljø og samfunnsmessig nytte. Vi har de seneste årene blant annet vært engasjert i jernbaneutbygging, fjernvarmeutbygging, bygging av kommunale VA-anlegg, bygging av veganlegg og bygging av avfallsgjenvinningsstasjoner. Vi utfører i stor grad oppdragene våre ute hos kundene på NS8402/NS8403-kontrakter.

Vi søker sivilingeniører/ingeniører med relevant erfaring til oppdrag for større byggherreorganisasjoner/prosjektorganisasjoner. Aktuelle arbeidsoppgaver er utarbeidelse av konkurransegrunnlag, kontrahering av entreprenører, oppfølging av prosjekterings- og entreprenørarbeider og annen bistand i tilknytning til gjennomføring av anleggsprosjekter.

Vi søker personer som har god teknisk forståelse, er ryddige, økonomisk bevisste, framdriftsorienterte og har en god muntlig og skriftlig framstillingsevne. Forståelse for kontraktshåndtering og de ulike roller i et prosjekt er også viktig, samt evne til å omgås folk og tilpasse seg ulike prosjekt-/byggherreorganisasjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn med et solid grunnbeløp og en gunstig bonusorning etter nærmere avtale, samt medlemskap i firmaets gruppelivsforsikring – og selvsagt obligatorisk yrkesskadeforsikring. Medeierskap i firmaet kan også være aktuelt på sikt.

Kontakt Rolv Anders Systad, tlf. 22 58 06 80 / 928 23 449 – e-mail post@systad.no, for mer informasjon.