+47 22 58 06 80 post@systad.no

Byggherrens maler

Vi har utarbeidet et sett maler vi etter nærmere avtale benytter på vegne av byggherren/tiltakshaveren i prosjekteringskontrakter og/eller entreprisekontrakter i prosjekter der oppdragsgiver ikke selv har egne dokumenter som skal benyttes:

  • Konkurransegrunnlag prosjektering, inkl. KTR-ark
  • Konkurransegrunnlag entrepriser
  • Tibudsevaluering
  • Kontrakt basert på NS8401
  • Kontrakt basert på NS8405
  • Prognose sluttoppgjør
  • Attestasjonsregnskap
  • Byggemøtereferat
  • Kontrollørmelding
  • Protokoll ferdigbefaring

Malene kan også kjøpes for bruk i prosjekter der vi ikke selv er engasjert.