+47 22 58 06 80 post@systad.no

Firmainformasjon

Vi tilbyr prosjekt- og byggeledelse og tilhørende tjenester på byggherresiden i anleggsprosjekter. Våre oppdrag er i stor grad knyttet til offentlige investeringsprosjekter.

Vi er for tiden blant annet engasjert i utbygging av gang- og sykkelveier på Romerike og i trikk- og gateprosjekter i Oslo sentrum.

Vi har rammeavtaler med Oslo Sporveier, Statens vegvesen og Oslo kommune v/Vann- og avløpsetaten. Vi er opptatt av å være med i prosjekter vi mener har samfunnsmessig nytte og en god miljøprofil.

Vi er totalt fire personer og har kontor på Ullevål stadion. Vi har ambisjoner om videre vekst, både ved ansettelser og innleie.

Vår ansvarforsikring dekker rådgivende ingeniørvirksomhet innenfor kategorien byggeledelse og prosjektadministrasjon.

Vi har kvalitetssystem for virksomheten og er kvalifisert i Achilles TransQ – som leverandør for transportsektoren samt Utilities NCE – som leverandør for forsyningssektoren. Begge kvalifikasjonene er innen Construction Project Management.

Vi har solid økonomi og legger vekt på å etablere lange og gode relasjoner med våre oppdragsgivere.

Systad Prosjekt AS ble etablert i 1997 og omdannet til aksjeselskap i 1999. Firmaet er eid av Rolv Anders Systad og Dan-Erik Bomban, som begge er sivilingeniører og har mange års erfaring med prosjekt- og byggeledelse av anleggsprosjekter.