+47 22 58 06 80 post@systad.no

Firmainformasjon

Vi tilbyr prosjekt- og byggeledelse og tilhørende tjenester på byggherresiden i anleggsprosjekter. Våre oppdrag er i stor grad knyttet til offentlige investeringsprosjekter.

Vi er for tiden blant annet engasjert som byggeleder for utbygging av gang- og sykkelveier på Romerike og som prosjekt- og byggeleder i en rekke VA-prosjekter i Oslo.

Vi har høsten 2023 fått avrop på forlenget rammeavtale med Oslo kommune v/Vann- og avløpsetaten. Vi er opptatt av å være med i prosjekter vi mener har samfunnsmessig nytte og en god miljøprofil.

Vi har omfattende erfaring fra infrastrukturprosjekter og anleggsfaglige utfordringer, ulike kontraktsformer for prosjektering og gjennomføring, usikkerhetsanalyser, HMS-oppfølging, etc.

Vi ønsker i større grad også å utnytte vår kompetanse i markedet for fornybar energi med prosjekter innen fjernvarme, vannkraft, vindkraft og solenergi.

Vi er totalt fire personer og har kontor på Ullevål stadion. Vi har ambisjoner om videre vekst, både ved ansettelser og fast samarbeid.

Vår ansvarforsikring dekker rådgivende ingeniørvirksomhet innenfor kategorien byggeledelse og prosjektadministrasjon.

Vi har kvalitetssystem for virksomheten og er kvalifisert i Achilles TransQ – som leverandør for transportsektoren, Utilities NCE – som leverandør for forsyningssektoren og i Achilles Network. Kvalifikasjonene er innen Construction Project Management.

Vi har solid økonomi og legger vekt på å etablere lange og gode relasjoner med våre oppdragsgivere.

Systad Prosjekt AS ble etablert i 1997 og omdannet til aksjeselskap i 1999. Firmaet er eid av Rolv Anders Systad og Dan-Erik Bomban, som begge er sivilingeniører og har mange års erfaring med prosjekt- og byggeledelse av anleggsprosjekter.