+47 22 58 06 80 post@systad.no

Entreprenørens maler

Vi har utarbeidet et sett maler entreprenøren kan velge å bruke eller pålegges å bruke i sin kommunikasjon med byggherren/tiltakshaveren i entreprisekontrakter i prosjekter der vi er engasjert og oppdragsgiver ikke selv har egne dokumenter som skal brukes:

  • Avviksmelding for feil/mangler i utførelsen som entreprenøren er ansvarlig for
  • Endringsordrekrav for krav om kompensasjon for endringer i forhold til ordinær beskrivelse som byggherren i følge entreprenøren er ansvarlig for
  • Måledagbok for dokumentasjon av mengder som ikke senere lar seg måle opp
  • Målebrev for omforent mengde/kompensasjon for hver enkelt arbeidsprosess/-post
  • Virksomhetsrapport HMS for løpende HMS-rapportering

Malene kan også kjøpes for bruk i prosjekter der vi selv ikke er engasjert.